Афродита,  мермер,скулптура Постамент со правоаголен облик претставена е стоечка фигура на божицата застаната на десната нога, а левата благо свиткана во коленото е испружена напред. Облечена е во долг хитон со врвки, двојно препашан високо под градите, а одоздола носи туника чии ракави се наборани и украсени со кружни копци. Деловите на хитонот до рацете се извлечени и префрлени преку појасот. На долниот дел хитонот паѓа во длабоки и ситни набори, истакнувајќи ја незначително свитканата лева нога. Химатионот е префрлен преку рацете и оди околу грбот, каде што слободно паѓа. Десната рака со испружени три прста е положена на колкот, а левата која недостасува била испружена напред. Косата претставена со ситни прамени е разделена на средина и заврзана високо над челото формирајки два кока, со слабо нагласена лента - тенија во неа. Главата благо свртена на лево со погледот надолу. Очите се бадемасти, носот правилен, а усните мали со блага насмевка на нив. ΙV век пр.н.е. Вардарски Рид VI, Гевгелија 242, инв.бр. 3375 НУМГ (Сламков Е., Уметноста на Вардарски Рид, каталог, Гевгелија, 2004)
Археологија - Античка збирка  
Одделение
Археологија
Античка збирка
Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12