Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija
Посети
Настани
26 Декември 2016 · Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија од понеделник 26.12.2016 во 12.00 час. Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' по повод јубилејот ,,130 години град Гевгелија''
26 Декември 2016 · Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија ДЕНЕС понеделник 26.12.2016 Отварање на изложбата. во 12.00 час. Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' по повод јубилејот ,,130 години град Гевгелија'' Отварање на изложбата. ПОВЕЛЕТЕ ПОСЕТЕТЕ НЕ.
23 Декември 2016 · Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија од понеделник 26.12.2016 во 12.00 час. Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' по повод јубилејот ,,130 години град Гевгелија'' Тел. 034/213 660; 218 673;... Етнолошка збирка, Експонат: Пафта E9145, направена од сребро со позлата, XIX - XX век; дел од стара женска носија, рачно изработена с.Хума, Гевгелија ________________________ Ethnological Collection Exhibit: Buckle E9145, made of silver with gold plating, XIX - XX century; part of old female costume, handmade, from village Huma, Gevgelija
22 Декември 2016 · Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија од понеделник 26.12.2016 во 12.00 час. Етнолошка изложба ,,Гевгелија низ векови'' по повод јубилејот ,,130 години град Гевгелија'' Тел. 034/213 660; 218 673; ______________________________________ Art gallery Amam - Gevgelija Monday 26.12.2016 at 12:00. Ethnological exhibition ''Gevgelija throughout the centuries'' On the occasion of 130 years city ''Gevgelija '' Tel. 034/213 660; 218673;
7 Декември 2016 · Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија Втор дел ___________ Art Gallery AMAM - Gevgelija Part two
7 Декември 2016 ·  Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија „Низ огледалото“ изложба на Санјонг Ли од Јужна Кореја Организатор на изложбата Маја Кировска Подршка: Перо Кованцалиев, Маријана Крстева - Масети, Вера Кировска и Сара Шехиќ Првиот дел - Продолжува _____________________ Art Gallery AMAM - Gevgelija "Through the Looking-Glass" exhibition by the South Korean artist Sunyoung Lee The organizer of the exhibition Maja Kirovska; Support: Pero Kovancaliev, Marijana Krsteva Massetti, Vera Kirovska and Sara Šhehikj First Part - Continued
2 Декември 2016 · Низ огледалото“ е насловот на најновата самостојна изложба на Санјонг Ли од Јужна Кореја, со која таа ќе се претстави во Гевгелија, во НУ Музеј - Гевгелија, Уметничка галерија „АМАМ“. Изложбата ќе се отвори на 3 декември во 19:30 и ќе трае до 13 декември 2016. Види исто: https://www.facebook.com/events/1052354061542275/ ______________________________ "Through the Looking-Glass" is the title of the newest solo exhibition by the South Korean artist Sunyoung Lee which will be represented in Gevgelija in the NI Museum - Gevgelija, in the Art Gallery "AMAM". The exhibition will be opened on 3rd of December at 19:30 and will last until 13th of December 2016. See also: https://www.facebook.com/events/1052354061542275/
8 Ноември 2016 · Уметничка галерија - АМАМ Гевгелија Изложба на слики ЕТНО ЗАПИСИ Драги Хаџиниколов - Аџи.. _______________________
„Слободен четврток“ слободен влез 20 октомври 2016 ·  13 октомври 2016 ·
„Слободен четврток“ слободен влез. Посета на О.О.У. Никола Вапцаров, Струмица. ученици од III одд. Со Саша Јованов кустос археолог - нумизматичар. Посетете нé. Работно време 8.30 до 16.30; Тел. 034/213 660; 218 673;
Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија Впечатоци од синоќешното отварање на изложбата на која се преставени 30 фотографии од авторот Љупчо Илиевски со наслов ,,КОКИНО - МИСТИЧЕН ШЕПОТ НИЗ ВЕЧНОСТА,,. Изложбата ја отвори директорот на Национална установа Музеј - Гевгелија Емил Сламков и Мирјана Крстева Масети ликовен уметник. Фотографиите од отварање на изложбата се превземени од кустос Историчар на уметноста Александар Каракабаков....
Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија По повод државниот празник ,,8 Септември,, и 25 години независност на Република Македонија, Национална установа Музеј Гевгелија во рамките на манифестацијата ,,Бала ноќ,, на 07.09.2016 година (среда) од 20.00-24.00 часот организира самостојна изложба на фотографии на авторот Љупчо Илиевски со наслов ,,КОКИНО - МИСТИЧЕН ШЕПОТ НИЗ ВЕЧНОСТА,,. НУ Музеј Гевгелија Ве поканува ,,со свои очи,, да го видите заробениот миг на изворот на светлината и...
27 мај 2016 · НУМузеј - Гевгелија Посета на постојаната археолошка поставка ,,Вардарски Рид со околните наоѓалишта,,. во НУМузеј - Гевгелија. О.О.У. Никола Карев, Радовиш. Наставничка Александра Почивалец. III1, 19 ученици. и наставничка Ивана Чајева ΙΙΙ 21 ученици. _____________________________ NI Muzej - Gevgelija. Visit the permanent archaeological exhibition ,,Vardarski Rid,, and the adjacent sites. O.O.U. Nikola Karev, Radovis. Teacher Alexandra Pocivalec. III1, 19 pupils.. and teacher Ivana Cajeva ΙΙΙ 21 pupils..
. 19 Мај 2016 · 18 мај, Меѓународен ден на музеите. Посета на постојаната археолошка поставка ,,Вардарски Рид со околните наоѓалишта,,. О.У. Владо Катранџиев, Гевгелија. Наставничка Весна Миова. VI1, 20 ученици. ___________________________________________ May 18, International Museum Day.Visit the permanent archaeological exhibition ,,Vardarski Rid,, and the adjacent sites. Teacher Vesna Miova. VI1, 20 pupils.
18 мај, Меѓународен ден на музеите. Посета на постојаната археолошка поставка ,,Вардарски Рид со околните наоѓалишта,,. О.У. Владо Катранџиев, Гевгелија. Наставник Венци Јанчев. VI3 и VI4 , 47 ученици. ____________________________ May 18, International Museum Day.Visit the permanent archaeological exhibition ,,Vardarski Rid,, and the adjacent sites. Teacher Venci Jancev. VI3 and VI4, 47 pupils.
18 Мај 2016 ·
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ДЕН НА МУЗЕИТЕ НУ Музеј - Гевгелија и Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија Слободен влез за Меѓународниот ден на музеите. По повод 18 мај, Меѓународниот ден на музеите, Музејот Гевгелија Ве поканува да ја посетите самостојната изложба на цртежи со наслов Живот во боите,,. од Адријан Мациев, Скопје Изложбата е поставена во Уметничка галерија АМАМ - Гевгелија. Во наредните денови, влезот е слободен од 09 часот до 15 часот.Тел: 213 660, Види: http://network.icom.museum/international-museum-day ________________________________ INTERNATIONAL MUSEUM DAY NI Museum - Gevgelija and Art Gallery Amam - Gevgelija Free Admission for International Museum Day. On the occasion of May 18, International Museum Day, Museum Gevgelija invites you to visit the solo exhibition of drawings by Adriana Maciev Skopje titled ,,Life in colors,,. The show is set in an AMAM - Art Gallery - Gevgelija. In the coming days, the entrance is free from 09 am to 15 pm. Tel: 213 660, see also: http://network.icom.museum/international-museum-day
17 Мај 2016
Киликс, Глина, витло, печење, боење. втора четвртина на V век пр.н.е. Милци - Гевгелија. 2011 -2015 год. Праисториска некропола VII - VI век. пр.н.е. Раководител на истражувањата: Археолог кустос - советник Бобан Хусеновски. Види повеќе: http://www.muzejgevgelija.mk/istrazuvanja.htm _______________________________ Kylix , Clay, potter's wheel, baking, dyeing. second quarter of V century BC. Systematic archaeological excavations Milci - Gevgelija. 2011-2015. Prehistoric necropolis VII-VI century. BC Head of research: Archaeologist Curator - Advisor Boban Husenovski See more at: http://www.muzejgevgelija.mk/istrazuvanja.htm
Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12