Граничен премин Богородица - Гевгелија
Локација
Отворена е специјализирана продавница за продажба на сувенири на граничниот премин  “Богородица“–Гевгелија. Во продавницата ќе се продаваат комерцијални копии и сувенири со мотиви од  културното наследство на Република Македонија.  Тоа е туристички информативен центар од каде што сите посетители ќе можат да купат автентичен  македонски сувенир и да добијат туристички информативен  материјал.  Тука може да се купат копии од музејските експонати што ги поседува Национална установа  Музеј–Гевгелија, посебно експонати од археолошкиот локалитет на Вардарски Рид.  Сувенирите се изработени од печена глина, гипс, бронза, сребро и сертификат, кој е доказ за нивната веродостојност.  Продавницата истотака нуди и голем избор на книги и каталози.  
Продавница за сувенири Гортинија
Продавница за сувенири Гортинија
Адреса: Ул: Граничен премин Богородица бр,1 с. Богородица, Гевгелија Тел: 034 213 660; 034 218 673  
Почеток Почеток Музеј - Гевгелија Музеј - Гевгелија Одделение Одделение Оддели Оддели Музејска продавница Музејска продавница Амам Амам Контакт Контакт Настани Настани Публикации Публикации Линкови Линкови Национална Установа Музеј - Гевгелија National Institution Museum - Gevgelija Национална Установа Музеј - Гевгелија                                                  desing by gorge12